KONTAKTTELEFON: 60 15 18 45

Rekruttering af den rette medarbejder

Vi er specialister i ansættelse af medarbejdere til kommuner og institutioner indenfor det pædagogiske område, psykiatrien og sundhedssektoren. 

Vi formidler medarbejdere indenfor følgende faggrupper: 

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE         

  • Pædagoger  
  • Socialpædagoger                               
  • Pædagogiske assistenter                  
  • Pædagogmedhjælpere                    

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET

  • Sygeplejersker
  • SOSU-assistenter
  • SOSU-hjælper

PSYKIATRI OG HANDICAPOMRÅDET

  • Socialpædagoger
  • SOSU-assistenter
  • Handicaphjælpere    

Vi samarbejder med vuggestuer, børnehaver, børne- og ungepsykiatrien, bosteder, plejehjem og hjemmeplejen samt borgere i eget hjem, og vi kan dække vagter hele døgnet.

REKRUTTERING AF MEDARBEJDERE
Rekruttering af medarbejdere er en tillidssag. Derfor er relationen til vores kunder og kandidater altafgørende. 

Vores største ambition er at finde det rette match mellem kandidat og virksomhed – og for at kunne lykkes med denne opgave er vores nære relationer til vores kunder og kandidater altafgørende. Derfor vægter vi de personlige relationer meget højt. Vores mål er, at vores rekrutteringer altid er velorganiseret og præget af professionalisme, så både I og vores kandidater har oplevelsen af en god og tryg proces. 

GRUNDIG OG EFFEKTIV REKRUTTERINGSPROCES
Alle kandidater gennemgår et opfattende interview, hvor vi sikre, at både de faglige og personlige kompetencer matcher jobprofilen. Vi sikrer naturligvis også, at alle vores kandidater har ren straffeattest – og ren børneattest til pædagogstillinger - ligesom referencer fra tidligere arbejdsgivere er en naturlig del af ansættelsesprocessen. Ønsker I at supplere rekrutteringsprocessen med en personprofilanalyse kan vi også hjælpe jer med dette. 

Vores kandidater er derfor nøje udvalgte og besidder de rette kompetencer der skal til for at kunne tilføre værdig til jeres team.

TRY & HIRE
I har også muligheden for at se en potentiel ny medarbejder an på en ”Try & Hire” ansættelse i op til 3 måneder inden I beslutter jer for at fastansætte vikaren. 

VIKARASSISTANCE
Står I med et akut behov for en vikar til et kortere eller længerevarende vikariat, så har vi et stort netværk af kvalificerede kandidater, som hurtig kan træde til. 

SKAL VI FINDE DIN NÆSTE MEDARBEJDER?
Ansættelse af nye medarbejdere er både tids- og ressourcekrævende, og desværre tager det også tid fra andre og vigtige opgaver. Vi hjælper jer gerne med at løse jeres rekrutteringsopgaver.

Har I brug for at fastansætte en medarbejder eller har I brug for en vikar – så kontakt os på 60 15 18 45 eller sende os en mail på info@care2be.dk og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.